Synpunkter om Skola till KFR

Kommunala Funktionshinderrådet (KFR) i Lunds kommun

kommer att ha Tema Skola på dagordningen vid sitt nästa möte i maj.

Vi vill gärna ha dina synpunkter!

Vad är bra? Vad kan bli bättre?

Hör av dig till

Jeanette Persson, en av FUB Lunds representanter i Lunds Kommunala Funktionshinderråd, KFR.

jeanette@sprakom.se

gärna före den 26/4.