Temakväll om LSS för anhöriga den 13/11

Välkomna till Temakväll för anhöriga om LSS – ett stöd för individens självständighet
Torsdagen den 13 November
kl. 18.30-20.30
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A, Lund

För mer information: LSS stod individens sjalvstandighet