Upprop LSS namninsamling

Med anledning av TV4s samhällsprogram Kalla Fakta, kommer ett upprop från FUB kring LSS. Förbundsstyrelsen uppmanar alla lokalföreningar och länsförbund att gå ut på gator och torg för att samla namnteckningar. Namnlistorna skall senast den 16 december vara riksförbundet tillhanda (se adress nedan)

Avsikten är att sända uppropet med namnlistorna till samtliga ledamöter i Sveriges Riksdag före jul. Ni kan antingen trycka ut namnlistan som finns i detta inlägg eller gå in på FUB´s hemsida http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/skriv-pa-lss  där en möjlighet finns att ”skriva på” direkt på nätet.

Styrelsen för FUB Lund med omnejd hoppas ni kan medverka till att många namnteckningar kommer in.
Enligt våra nuvarande uppgifter har Lunds kommun anlitat konsulten som sågs i TV programmet, KommunLex och Jonas Reinoldsson.

För er som inte såg  programmet, finns en länk till TV4 och Kalla Fakta här http://www.tv4.se/kalla-fakta/artiklar/kalla-fakta-avslag-till-varje-pris-527f4845c45948ffba000001

(Listorna skall insändas med vanlig post), till adress:

Riksförbundet FUB

Att: Iréne Engstrand

Box 6436

113 82 Stockholm

Listorna kommer sedan att överlämnas till Statsrådet Maria Larsson.

Brev upprop

Namnlista upprop LSS FUBLund