Valläger för ungdomar 16-19 augusti

Den 16-19 augusti kommer FUB att ha ett valläger för ungdomar och unga vuxna som är 18-30 år.
Vi kommer att vara på en folkhögskola i Södertälje (utanför Stockholm).
Vill du vara med på lägret? Eller känner du någon som skulle vilja delta?

Sista dagen att anmäla sitt intresse är torsdag 7 juni. Läs mer på www.fub.se/vallager.
Har du frågor om vallägret eller vill du ha hjälp att anmäla dig?
Kontakta Fredrik Sone, fredrik.sone@fub.se, 08 – 508 866 56.

För mer information:Infoblad_vallager