Vårens program på anhörigcenter i Lunds kommun

Här finns program för  dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon form av funktionsnedsättning. Du eller den du stödjer ska bo i Lunds kom-mun för att du som anhörig ska kunna delta.

För information: Anhorigcenters program varen 2019