Inbjudan till ”en jour för alla” den 20 november

Kvinnojouren i Lund och projekt EJA (En Jour för Alla) har glädjen att bjuda in dig som är aktiv/arbetar på en jour i Lund, är medlem i en förening för personer med funktionsned­sättning eller arbetar med kvinnofrid i kommunen. Inbjudan En Jour for Alla Lund 20 nov

Onsdagen 20 november 2013

Tid: 14.30-16.30 eller  17.30 19.30

Plats: stora salen, HSO i Lund, Annegården, Skansvägen 5

Anmälan till denise.cresso@kvinnojouren.se senast den 13 november. Ange i anmälan datum och om du kommer på dagen eller på kvällen. Ange också specialkost (serveras smörgås och kaffe/te). Undvik doftprodukter! För mer information: Ring Denise Cresso 0706 148 146

Varmt välkomna!

 Hälsar Kvinnojouren i Lund och projekt EJA