Öppet Forum” i stadshallen den 17/10 2013

Hjärtligt välkommen till Öppet forum!

Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning anordnar”Öppet Forum” i stadshallen den 17/10 2013. Vi kommer att presentera oss genom utställningar, tillfälligt utflyttad verksamhet och Workshops. Du kommer att få möta representanter från alla våra verksamheter för information och diskussion. Vi kommer att ha ett program som spelas upp på stora scenen flera gånger under dagen. Sprid gärna denna information till kollegor på din arbetsplats.

Programmet finns här Oppet forum

Varmt välkommen

Karin Andersson
Lunds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Box 41, 221 00 LUND