Enkät om färdtjänst för dig i Lunds Kommun – senast 29 januari

Enkät Angående hur färdtjänsten har fungerat under helgerna

Skriver till Er på uppdrag av Mai Almén, ledamot i HSO:s styrelse i Lund, i KHR och en av funktionshinderrörelsens representanter i Brukarrådet för kollektivtrafik, som ligger under Tekniska förvaltningen. Inför nästa Brukarrådsmöte vill man veta hur färdtjänsten har fungerat under framför allt julhelgen men även under nyårs- och trettonhelgerna.

Det vi behöver få veta är:

*  Har man fått bilar på de tider man velat ha dem?

*  Hur lång tid har man fått acceptera att beställningscentralen skjutit på resorna – både att resa före eller efter önskad tid?

*  Hur långt i förväg har man beställt de önskade resorna?

*  Har bilarna kommit i tid? – Eller för tidigt?

*  Har bilarna hittat adresserna?

*  Har man blivit bra bemött av beställningscentral respektive chaufförerna?

*  Det är viktigt att man också talar om för oss om det gällt resor med vanliga bilar eller om det gällt resor med specialfordon!

Var vänlig svara både om det fungerat bra eller dåligt – senast den 29 januari.

Vänligen maila era svar till

Mai Almén

E-post: almen@hinderfridesign.se

Med vänlig hälsning

HSO i Lund

Agneta Jönsson
Bifogad fil:   FARDTJANST ENKAT 2014