Inbjudan till informationskväll den 28 januari 2014 i Dalby

FUB i Lund & Föreningen JAG inbjuder till en informationskväll om

Socialstyrelsens utredning:

Personlig assistent och god man – Är rollerna förenliga?

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19332/2014-1-17.pdf

Läs   gärna också; Barn med assistans – Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19290/2014-1-2.pdf

Medverkande: Cecilia Blank, föreningen JAG

Plats: Biblioteket i Dalby

När: tisdagen den 28 januari kl. 18.30 – 20.30

Kaffe och smörgås serveras från kl. 18.00

Anmälan: Marianne_Hermansson@telia.com

eller 070 687 88 14 senast den 26 januari 2014.