Föreläsning 14 april

Inbjudan avser anhöriga till eller boende i Lunds kommun

Inbjudan till föreläsning om att vara förälder till någon med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Torsdag 14 april kl. 18.00 – 21.00
Plats: Anhörigcenter, Margaretavägen 2A i Lund

Föranmälan senast den 7 april till Bibi Nordström
telefon 046 – 35 62 83
eller e-post: bibi.nordstrom@lund.se

Mer information om föreläsningen: Forelasning anhoriga 14 april 2016

Anhörigcenters program: Program Anhorigcenter varen 2016