Föreläsning om hjälpmedel den 18 november

Föreläsning om hjälpmedel som möjliggörare

Måndagen den 18 november 2019 kl 17.00-19.30
Plats: Annegården, Skansvägen 5 i Lund
Kaffe/te, bulle och småkaka serveras till ett pris av 20:-.
Anmäl dig senast fredagen den 15 november till Neuroförbundet Lundabygden!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuroforbundet.se

För mer information:Hjaalpmedel som mojliggorare 19-11-18