Till alla som bor i Lunds kommun – nya hyror

Till alla som bor i Lunds kommun

Som du säkert vet ändrar Lund 1 oktober regelverket för hyra och kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionshinder.

De personer som bor i en LSS-bostad med särskild service (gruppbostad eller servicebostad) för vuxna får en marknadsmässig hyra. Det är sedan möjligt att söka ett inkomstprövat kommunalt bostadsbidrag (KBB) för den del av hyran som överstiger 6 620 kr.

De personer som bor i ordinärt boende eller har en särskilt anpassad bostad enligt LSS kan söka om ett inkomstbaserat kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) om funktionshindret är varaktigt, de har flyttat till en bostad pga behov orsakat av funktionshindret och har därför en merkostnad för sitt boende.

Det är idag mycket oklart hur dessa förändringar kommer att påverka den enskildes ekonomi.

För att vi i föreningen (FUB i Lund med omnejd) ska kunna agera mot våra beslutsfattare behöver vi en kort berättelse från dig som medlem hur förändringen har påverkat dig ekonomiskt.

Skicka din berättelse till vår mail (info@fub-lund.se)! Märk mailet med Nya hyror och ange också ditt telefonnummer så vi kan nå dig om vi behöver veta mer.