Seminariedag den 1 oktober i Eslöv

det kommer att vara en seminariedag den 1/10 kring övergrepp mot vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.

Föreläsare, deltagare: Forum Skill från Göteborg kommer att berätta om sitt arbete kring övergrepp, de håller på att göra bra material under temat ”Något har hänt”.

Så kommer även jurist Emma Fall att delta och prata om Lex Sarah.

Seminariedagen kommer att vara i Medborgarhuset i Eslöv.

Mer information:Seminarie Eslov 1 oktober

Hälsningar,

Barbro Carlsson, psykolog