Inbjudan till ”HSO-dagar” på Habo Gård 2015

Följande måndagar under våren har reserverats på Habo Gård för alla medlemmar i Lunds handikappföreningar.
Måndagar: 16/2, 2/3, 20/4, 11/5. Kl.11-16

För mer information: Inbjudan – 3HABO