Inbjudan till seminarium 27/2

Inbjudan till seminarium 27 februari 17.30 – 20.30 på Wiselgrens Minne, Kiliansgatan 9 i Lund

Fika och smörgås serveras mellan 17:00 – 17:30 

Varmt välkommen att delta i seminariet som arrangeras av projektet Brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Seminariet riktar sig till styrelser, ordföranden och medarbetare inom HSO, Brottsofferjouren i Mellersta Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan med meraInbjudan till seminarium 13-02-27