Studieförberedande gymnasieutbildning startar hösten 2013

Hösten 2013 startar en världsunik gymnasiesärskola i Bollnäs för personer med utvecklingsstörning. Hälsogymnasiet är en studieförberedande gymnasieutbildning för de elever som är intresserade av hälsa och fysisk aktivitet/idrott (även motionsidrott). Efter avslutad gymnasieutbildning har eleverna tillgång till högskoleutbildning inom Hälsoinspiratörsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Undervisningen hos oss är upplevelsebaserad och bygger på att stimulera så många sinnen som möjligt. Våra lärare samarbetar med ämnesexperter som består av tränare, idrottare, musiker och andra som kan väldigt mycket om just sitt område och har stor förmåga att motivera. Både skolan och elevboendet har en genomtänkt hälsoprofil som är en viktig del av vårt koncept.

Information om Hälsogymnasiet finns i bifogad broschyr

broschyr hälsogymnasiet

anmälningsblankett hälsogymnasiet

samt på Internet:

http://www.halsogymnasiet.se/

www.facebook.com/halsogymnasiet

För att ge alla intresserade elever, som inför hösten 2013 ska göra sitt gymnasieval, möjlighet att kunna välja denna unika utbildning hoppas vi att du vill hjälpa oss att sprida information om Hälsogymnasiet till dessa via era kanaler. Hemsida, Facebook, maillistor etc.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänliga hälsningar,

Jenny Rosell
Koordinator för information och läromedel
___________________________________________
SUH – Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott
Besöksadress: Höghammarvägen 18
Postadres: SUH, Box 1002, 821 11 Bollnäs
Telefon: 0278-61 10 00
jenny@suh.se
www.suh.se